top of page

PUHETERAPIA

Työtapamme on asiakaslähtöinen ja dialoginen
VUOROVAIKUTUKSEN JA ITSEILMAISUN MERKITYS

Mahdollisuus ymmärtää ympäristön viestejä ja vastata niihin on jokaiselle tärkeää. Ilmaisemme itseämme tavallisimmin puheen, ilmeiden ja eleiden avulla. Ilmaisemme itseämme myös toiminnan, musiikin ja taiteen avulla, lapset erityisesti leikin avulla.

PUHETERAPIA

Joskus puhe ja kieli eivät kehity tyypillistä polkua. Saatamme menettää kykymme puhua, ymmärtää, lukea tai kirjoittaa kieltä. Vuorovaikutus muuttuu haasteelliseksi ja osallistuminen arjen tilanteissa vaikeutuu.

Puheterapia on kommunikoinnin, puheen, kielellisten taitojen, syömisen ja nielemisen kuntoutusta. 

TAVOITE

Puheterapian tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisen toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä.

 

Kun puhe on niukkaa tai se puuttuu, tavallisimpia puhetta tukevia ja korvaavia keinoja (AAC) ovat piirtäminen, kuvat, viittomat ja puhelaitteet tai kommunikointisovellukset.

bottom of page