PUHETERAPEUTIT

Elina Kärkölä

Puheterapeutti

elina@puheterapia.onmicrosoft.com 

Olen Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen puheterapian palveluntuottaja Eteläisen vakuutuspiirin alueella Helsingissä ja Vantaalla. Sopimukseni on vuosille 2021-2022.

 

Minulla on sopimus myös HUS:n kanssa vuosille 2021-2022.

 

Teen koti-, päiväkoti- ja koulukäyntejä. Työtilani on Keltaisella Kololla, Hiihtomäentie 39B, 3.krs, 00800 Helsinki.

 

Olen huomannut, että asiakas voi leikkiä, laulaa, piirtää ja jutella, ja samaan aikaan kuntoutua tehokkaasti. Asiakkaan motivaatio, intensiivinen terapeutin tukema vuorovaikutus ja yhteinen tekeminen tukevat kommunikaation ja kielellisten taitojen kehitystä.

Minulla on kokemusta erityisesti

 • kehityksellisestä kielihäiriöstä ja puheen pulmista

 • lukihäiriöstä

 • kehityshäiriöihin, kehitysvammaisuuteen ja kuulovammaisuuteen liittyvistä kommunikaatio-ongelmista

 • puhetta tukevien ja korvaavien keinojen käytöstä

 • vuorovaikutuksen ja tunne-elämän pulmista

 • monikielisyyteen liittyvistä kommunikaation vaikeuksista

Toteutan

 • leikkiterapeuttista puheterapiaa (Puheterapeuttien leikkiterapiakoulutus, kiintymyssuhteisiin paneuduin Care-index-infant -koulutuksissa)

 • taideterapeuttista puheterapiaa (HY:n Taideteollisen korkeakoulun ja Vantaan täydennyskoulutuskeskuksen vuoden koulutus Ekspressiivisestä taideterapiasta), käytän myös musiikkia puheterapiassa (musiikkiterapeuttisia ja lauluopintoja)

 • vanhempien ohjausta keskustellen, videon avulla (VIG-koulutus) ja HanenR-menetelmin (It Takes Two to Talk -kurssi)

 • motoriikan ja syömisen kuntoutusta OPT-menetelmillä (4 kurssia)

 • kommunikoinnin kuntoutusta AAC-keinoin: tukiviittomat, kuvat, piirtäminen, sarjakuvatarinat asiakkaan omasta elämästä, puhelaitteet ja kommunikointisovellukset

 

Olen kouluttanut mm. Dialogisen puheterapian tuki ry:n järjestämissä Leikki sijansa saakoon -koulutuksissa sekä Kelan Läheisen ohjaus terapiatyössä -koulutuksessa.

 

Käyn säännöllisessä työnohjauksessa.