top of page

PUHETERAPIA

Olen huomannut, että asiakas voi leikkiä, laulaa, piirtää ja jutella, ja samaan aikaan kuntoutua tehokkaasti. Asiakkaan motivaatio, intensiivinen terapeutin tukema vuorovaikutus ja yhteinen tekeminen tukevat kommunikaation ja kielellisten taitojen kehitystä.

Minulla on kokemusta erityisesti

 • kehityksellisestä kielihäiriöstä ja puheen pulmista

 • lukihäiriöistä

 • kehityshäiriöihin, kehitysvammaisuuteen ja kuulovammaisuuteen liittyvistä kommunikoinnin vaikeuksista

 • vuorovaikutuksen ja tunne-elämän pulmiin liittyvistä kommunikoinnin vaikeuksista

 • monikielisyyteen liittyvistä kommunikaation vaikeuksista

 • puhetta tukevien ja korvaavien keinojen käytöstä

Jokaisen lapsen ja nuoren kuntoutuksessa käytän oppimaani ja kokemaani asiakaslähtöisin lapselle tai nuorelle soveltuvin tavoin

 • leikkiterapeuttista puheterapiaa (Puheterapeuttien leikkiterapiakoulutus 1997-1999, kiintymyssuhteita olen opiskellut Care-Index-Infant ja -Toddler -kursseilla)

 • taideterapeuttista puheterapiaa (HY:n Taideteollisen korkeakoulun ja Vantaan täydennyskoulutuskeskuksen vuoden koulutus Ekspressiivisestä taideterapiasta, käytän myös musiikkia puheterapiassa (musiikkiterapeuttisia sekä laulu- ja pianonsoitto-opintoja)

 • vanhempien ja lähiympäristöjen ohjausta pidän tärkeänä - keskustellen, videon avulla (VIG-ohjaajakoulutus) ja HanenR-menetelmin (It Takes Two to Talk -kurssi)

 • voimauttavan valokuvauksen periaatteet kaikissa valokuvien käyttötilanteissa

 • suualueen motoriikan ja syömisen kuntoutusta OPT-menetelmillä (4 kurssia)

 • kommunikoinnin kuntoutusta AAC-keinoin: tukiviittomat, kuvat, piirtäminen, sarjakuvatarinat asiakkaan omasta elämästä, puhelaitteet ja kommunikointisovellukset

bottom of page