top of page

KELA kela.fi

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

https://www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntoutus

 

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelukuvaukset

https://www.kela.fi/palvelukuvaukset

https://www.kela.fi/documents/10180/9184001/Kelan+terapioiden+palvelukuvaus_FI_pdf.pdf/7343813d-471f-49df-b638-9fefc597a28f

 

Palveluntuottajahaku

Olethan yhteydessä valitsemaasi terapeuttiin ennen kuin ilmoitat hänen nimensä Kelalle.

https://asiointi.kela.fi/palvelutuottajarekisteri/alku/haku.faces

 

ICF - International Classification of Functioning, Disability and Health on Maailman terveysjärjestö WHO:n Kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitus (Stakes, 2004).

https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/icf-luokitus

https://www.kela.fi/documents/10180/751941/Tutkimuksia137.pdf

 

GAS - Goal Attainment Scaling (Kiresuk, Smith & Cardillo, 1994) on kuntoutumisen tavoitteiden asettamiseen ja niiden arvioimiseen kehitetty asiakaslähtöinen menetelmä, jossa asetetaan asiakkaan omat tavoitteet ja ajanjakso, jonka kuluessa tavoitteet pyritään saavuttamaan. Tavoitteen asettamiseksi laaditaan myös asteikko, jonka avulla muutosta voi seurata.

https://www.kela.fi/gas-menetelma

https://www.kela.fi/documents/10192/3861304/GAS1.pdf

 

Taksimatkat

Voit saada korvauksen taksimatkasta, jos joudut käyttämään taksia terveydentilasi tai puutteellisten liikenneolosuhteiden vuoksi. Jos käytät taksia terveydentilasi vuoksi, tarvitset terveydenhuollon antaman todistuksen (Todistus matkakorvausta varten, SV 67). Jotta Kela voi korvata matkan, matka pitää tilata alueellisesta tilausnumerosta.

https://www.kela.fi/matkakorvaus-kulkuneuvo

https://www.kela.fi/nain-tilaat-taksin

bottom of page