top of page

SELOSTE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYTOIMISTA

 1. Rekisterinpitäjä
  • Tmi Elina Kärkölä, Hopeakaivoksentie 38 A 29, 00590 Helsinki, p. 0505055500
  • Rekisterin sijainti: Vastaanottotila Keltainen Kolo, Hiihtomäentie 39 B, 00800 Helsinki
   

 2. Käsittelyn tarkoitukset
  • Tmi Elina Kärkölän henkilötietorekisterissä kerätään, talletetaan, järjestetään, säilytetään, muokataan, muutetaan, haetaan, luovutetaan, rajoitetaan, poistetaan sekä tuhotaan puheterapia-asiakkaiden henkilötietoja.
  • Tietoja käsitellään puheterapia-asiakkaiden arvioimiseksi, terapian toteuttamiseksi sekä mahdollisen jatkohoidon järjestämiseksi.
  • Henkilötietoja ovat nimitiedot, sosiaaliturvatunnukset, yhteystiedot, tiedot perhesuhteista, hoitotietoja sisältävät asiakirjat, potilaskertomus, palautteet ja yhteenvedot. Näitä säilytetään 12 vuotta potilaan kuolemasta tai, jos siitä ei ole tietoa, 120 vuotta potilaan syntymästä. Toisten terveydenhuollon yksiköiden potilasasiakirjajäljennökset säilytetään 12 vuotta toiminnan päättymisestä.
  • Henkilötietoja sisältäviä laskutusasiakirjoja säilytetään kuusi vuotta.
  • Testiaineistoja säilytetään 12 vuotta asiakirjojen laatimisesta. Hoidon kannalta tarpeellisiksi arvioidut valokuvat, videot ja äänitteet säilytetään 12 vuotta aineiston tuottamisesta. Ajanvarauskirjat säilytetään 12 vuotta viimeisen käynnin toteutumisesta.
  • Ennen 1.5.1999  syntyneitä potilasasiakirjoja säilytetään 20 vuotta potilaan kuolemasta tai 100 vuotta potilaan syntymästä ja 20 vuotta hoidon päättymisestä.
  • Tmi Elina Kärkölän henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn (puheterapia-asiakas / omainen) suostumukseen.
   

 3. Rekisteröityjen ryhmät / henkilötietoryhmät
  • Rekisteröidyt ovat Tmi Elina Kärkölän puheterapia-asiakkaita.
  • Rekisterissä käsitellään puheterapia-asiakkaiden 1) yksilöintitietoja: nimi, sosiaaliturvatunnus, yhteystiedot ja lapsiasiakkaiden ollessa kyseessä vanhempien (ja muiden perheenjäsenten) nimet ja yhteystiedot sekä 2) arviointiin, hoidon toteuttamiseen ja jatkohoidon järjestämiseen liittyviä tietoja.
   

 4. Ryhmät, joille henkilötietoja luovutetaan
  • Tmi Elina Kärkölän rekisteristä luovutetaan henkilötietoja puheterapia-asiakkaalle tai lapsen ollessa kyseessä hänen vanhemmalleen.
  • Henkilötietoja luovutetaan hoidosta vastaavalle taholle: sairaalat ja poliklinikat sekä Kelalle (vaativa lääkinnällinen kuntoutus).
  • Päiväkotiin, kouluun tai asuntolaan henkilötietoja luovutetaan vain vanhempien toimittamana.
   

 5. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille
   

 6. Tekniset ja organisatoriset suojatoimet
  • Tmi Elina Kärkölän rekisteri sijaitsee lukitussa arkistokaapissa vastaanottotilassa Keltainen Kolo, Hiihtomäentie 39 B, 00800 Helsinki. Henkilötietoja ei lähetetä sähköpostissa tai muussa ei-suojatussa yhteydessä.

bottom of page