top of page

PUHETERAPEUTIT

Tuula Tykkyläinen

Puheterapeutti, FT,

logopedian dosentti

tykkylainen@gmail.com

Olen Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen puheterapian palveluntuottaja Eteläisen vakuutuspiirin alueella Helsingissä, Imatralla ja Ruokolahdella. Sopimukseni on vuosille 2021-2022.

Teen koti-, päiväkoti- ja koulukäyntejä. Työtilani on Keltaisella Kololla, Hiihtomäentie 39 B, 3.krs, 00800 Helsinki.

 

Minulla on kokemusta

 • kehitysvammaisuuden

 • monivammaisuuden

 • kehityshäiriön

 • autismin kirjon

 • kehityksellisen kielihäiriön kuntoutuksesta

 

Asiakkaani ovat lapsia ja nuoria, jotka kommunikoivat varhaisten vuorovaikutuksen keinojen, vielä kehittymässä olevan puheen sekä puhetta tukevien ja korvaavien keinojen (AAC) avulla. Tavoitteena usein aluksi onkin yhteisen huomion kohteen jakaminen ja jaetun tarkkaavuuden parantuminen ja sitä kautta vuorovaikutuksen vahvistuminen. Kontaktin vahvistuessa ilmaantuvat merkitykselliset omat kommunikaatioaloitteet esimerkiksi sanojen/kuvien/viittomien/puheteknologian avulla.

 

Puheterapian tavoitteena on puheen ja ilmaisun lisääntyminen, selkiytyminen ja monipuolistuminen sekä kertovan puheen rakentuminen. Myös kyky korjata omaa ilmaisua sekä ilmaista, ettei aina ymmärrä ovat tärkeitä puheterapiassa harjoiteltavia taitoja.

Työotteeni perustuu dialogisen ja voimavarakeskeisen perhe- ja verkostotyön ajatuksiin ja siinä korostuvat päivittäiset vuorovaikutustilanteet, osaava kumppanuus ja arjen kommunikaatio- ja toimintakyky. Käyn säännöllisessä työnohjauksessa.

Pienimuotoisesti myös opetan, koulutan ja teen asiantuntijatyötä puheterapian ja logopedian alalla.

Poimintoja koulutuksista

Perheen ja yhteisön ohjaus

 • Perhe- ja verkostotyön koulutus puheterapeuteille, Dialogic oy

 • Läheisen ohjaus terapiatyössa, Kela & Metropolia

 • Video yhteisön ja perheen ohjauksen välineenä, Kehitysvammaliitto ry, Tikoteekki.

 • Yhteisön ohjaus -koulutus yhteisön ohjaamisesta – käytännön työkaluja, Katja Koski, Terapeija oy

 • Äänteistä puhetta – näkökulmia ympäristön ohjaukseen äänteellisessä kuntoutuksessa, Annukka Kuutsa & Tuula Savinainen-Makkonen.

 

Lapsilähtöinen kuntoutuminen

 • Lapsen oikeus osallistua kuntoutumiseensa (LOOK) – lapsen edun arviointi -hanke

  • Lapsen tavoitteet -neuvottelun hyvä käytäntö

  • Lapsen osallistumista ja toimijuutta vahvistavien toimintatapojen syventävä koulutuspäivä

  • Juhlaseminaari

 

Varhainen vuorovaikutus & AAC

 • Voimauttava vuorovaikutus, Tikoteekki, Kehitysvammaliitto

 • Voimauttavan vuorovaikutuksen käytännöt ja soveltaminen, Tikoteekki, Kehitysvammaliitto

 • Voimauttava vuorovaikutus autismin kirjon henkilön kanssa. Tikoteekki, Kehitysvammaliitto

 • Sillalla -seminaarit, Kehitysvammaliitto ry. 2018 ja 2016

 • Vuorovaikutus on yhteinen asia – Laneku 40 vuotta

 • AAC ja kertominen (10h) Lastenneurologisen kuntoutuksen yhdistys ry.

 • iPad opetuksessa ja kuntoutuksessa, Lastenneurologisen kuntoutuksen yhdistys ry.

 • PECS – The Picture Exchange Communication System - Level 1, CPD, Cogni-Med Oy

Afasia & keskustelu

 • Better Conversations with aphasia (BCA). Conversation therapy for people with aphasia and their families, Dr. Suzanne Beeke, Afasian kuntoutustutkimus ry.

Puheterapeutin työn lisäksi olen logopedian dosentti ja vuorovaikutustutkija.

 • Väitöskirja puheterapeutin ja lapsen keinoista pitää yllä yhteisymmärrystä puheen ymmärtämisen terapiassa

 • Postdoc-tutkimusta

  • lasten leikkivuorovaikutuksesta yhdessä professori Minna Laakson kanssa Lapsen kehittyvä kieli ja vuorovaikutus -hankkeessa (Suomen Akatemia, Emil Aaltosen säätiö, Helsingin yliopisto)

  • puhevammaisten henkilöiden kumppaneille suunnatusta OIVA -video-ohjausvuorovaikutuksesta yhdessä dosentti Camilla Lindholmin kanssa (Jan Magnus Janssonin säätiö, Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö)

 • Tietokirja Puheterapia – vuorovaikutus muutoksen välineenä (Suomen Tietokirjailijat ry, Suomen Puheterapeuttiliiton 25-vuotisjuhlarahasto) yhdessä FT, puheterapeutti ja työnohjaaja Jaana Sellmanin kanssa

 

Konferenssit

 • 17.-19.6. 2019 Atypical Interaction Conference - Resources and Challenges in Participation: Panel: Video interaction guidance as a means for reflection and change. University of Helsinki, Finland

 • 9.-15.7.2018 ICCA 2018, International Congress of Conversation Analysis; Loughborough, England, GB, Panel : Speech and language therapy as a vehicle of change

 • 1.-13.5. 2017 Intersubjectivity in Action, Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa -huippuyksikkö, Helsingin yliopisto, Helsinki

 • 3.-5.7.2016 Atypical Interaction-conference, University of Southern Denmark, Odense, Panel: Conversation based interventions for acquired communication disorders

 • 26.-29.7.2015 International Pragmatics Association: 14th International Pragmatics Conference, Antverpen, Belgia. Panel: Interaction in Dementia

 

bottom of page