PUHETERAPIAA

Yksilöterapia
Perheiden ja lähiympäristöjen ohjaus

Elina Kärkölä

Tuula Tykkyläinen

PUHETERAPIA
Yksilöterapia 
Perheiden ja lähiympäristöjen ohjaus
TERAPEUTIT
Kuulumme Valviran terveydenhuollon 

ammattihenkilöiden keskusrekisteriin

julkiterhikki.valvira.fi

AJANKOHTAISTA
Tulossa...